facebook
Защо не се подарява четен брой цветя

Всяко дете знае, че на човек трябва да се подарява само нечетен брой цветя, иначе може да го застигне нещастие или дори смърт. Това суеверие дотолкова дълбоко е навлязло в нашия живот, че стриктно се …