facebook
Излъгах възрастните

И до ден-днешен понякога с ужас и възторг осъзнавам, че практически всички мои познати са възрастни. Заобиколен съм само от възрастни. Те говорят с мен като с равен. Някои, особено талантливите, дори …

Сигурни ли сте, че съществувате?

Ами ако всъщност ви няма? Също и мен. Странен въпрос. Но не всичко е толкова просто. Без майтап. Ами ако не съществувате? Първи до този въпрос достигнал Декарт в книгата си “Размишления върху пъ…