facebook
Да оцелееш в космоса без защита е възможно, но за кратко

Ако трябва да се избере надежден начин за загиване, фантастите препоръчват излизане насред космическия вакуум – работи безотказно, без шансове за оцеляване. Изхвърляте през шлюза вдигналия бунт …