facebook
Притча за майстора

Живял един майстор, който през целия си живот строил домове, но вече бил стар и решил да излезе в пенсия. -Уволнявам се – казал той на работодателя си. – Дойде време да изляза в пенсия. Да…