facebook
Притча за майстора

Живял един майстор, който през целия си живот строил домове, но вече бил стар и решил да излезе в пенсия. -Уволнявам се – казал той на работодателя си. – Дойде време да изляза в пенсия. Да…

С тези истини ще постигнете спокойствие в душата си

В нашия свят има твърде много суетене. Постоянно бързаме за някъде, стараем се да успеем във всичко, да бъдем навсякъде и дори не забелязваме, че животът преминава в постоянна борба. Спри! Огледай се …