facebook
Първото видяно на изображението ще разкаже как ви е променило времето

Често не осъзнаваме колко сме променили и продължаваме да следваме стари принципи от миналото. Нека се опитаме да разберем своите промени. Това е прост, бърз визуален тест, който ще ни помогне в това.…

Със своя пример двойка доказала, че гора може да се възстанови за 20 години

По данни на Продоволствената и селскостопанската организации на Обединените нации, от 1990 на Земята завинаги били загубени 129 милиона хектара гори – площ, еквиалентна по размер на Южна Африка.…

“Мислех, че съм полудял”. Пенсионер заловил мишка, която подреждала в гаража му

Малкият гризач всяка нощ се трудел в гаража му по 2 часа и половина! 72-годишният британец Стивън Маккирс вече започнал да си мисли, че полудява, когато всяка сутрин влизал в гаража си и виждал, че вс…