8 популярни бранда, които в България и в чужбина имат различни имена

Вероятно, пътувайки до други страни, мнозина са забелязали, че добре познати стоки в България имат различни имена в чужбина. Причините за това са няколко – например организациите често научават,…