Удивителната моногамност на вълците

Вълците са моногамни. Те избират своите партньори за цял живот. И такива двойки живеят в глутници. Вълците са много привързани към своите вълчета. Цялата глутница участва в тяхното възпитание. Те са м…

Франция, 1980 г., пътят към морето

140 кучета, евтаназирани в SPA (Обществото за защита на животните във Франция, La Société proteprerice des animaux), били изложени на трасето Мани-Кур.  Стопаните обричали на смърт своите питомци, тъй…

Историята на Ханс Кристиан Андерсен

Той бил напълно неспособен да учи, докарвал учителя си до лудост, често се прибирал с подути пръсти, учителят му удрял бездарния ученик с линийка по ръцете, защото и така и не можел да овладее правопи…

Обичай ме, когато…

Обичай ме пияна, когато се губя в думи, в шала и пътя си. Обичай ме когато съм виновна, когато не зная какво да кажа в свое оправдание, и започна да се дразня и да се обърквам. Обичай ме силно, когато…

Как купчина портокалови кори променила екосистемата в Коста Рика

Веднъж Гуанакасте, един от националните паркове в Централна Америка, се сблъскал със сериозен проблем: пресъхналата и потъпкана от стада почва спряла да бъде плодоносна и започнала да се превръща в бе…