Ще намерите ли на картинката катерица, лос и мечка за 20 секунди

Може би и вие сте един от избраните. Тази картинка показва две момчета, както и три животни. Само човек с добре развито въображение и пространствено мислене ще може да намери тук катерица, лос и мечка…