5-годишното момче задало на лекаря въпрос, който той никога няма да забрави…