7 важни символа насън, които никога не трябва да игнорираме