8 популярни бранда, които в България и в чужбина имат различни имена