Tази точка се използва във военната медицина и помага мигновено