facebook
Да използваш собствената си смърт като експеримент

През 18-ти век във Франция живял химик на име Антоан Лавоазие. Той бил известен в широки кръгове с това, че открил ролята на кислорода при горенето, че е създал химическата номенклатура и е спомогнал …