facebook
Добрият палач Джон Уудс

В края на октомври 1945 година в Нюрнберг заседавал Международния военен трибунал, който съдел престъпленията на ръководителите на нацистка Германия. За изпълнението на смъртните присъди бил нает опит…