Куриозният случай на адвоката и „запалените“ пури

В постановлението на съда съдията се съгласил със застрахователната компания, че претенцията е доста странна, но съдията се съгласил и че адвокатът е сключил договор с компанията, която гарантирала, ч…

Как смъртта на адвокат донесла свободата на негов клиент?

Клемент Валандигем бил политик, редактор на вестник и поддръжник на Конфедерацията по време на Гражданската война в Съединените щати. След негова реч през май 1861, в която се изказал срещу президента…