facebook
Тренираме мозъка: 58 съвета от Алберт Айнщайн

Вероятно много пъти сте чували, че човек не използва напълно ресурсите на своя главен мозък. Естествено, в природата се срещат отделни личности, които ссе отличават с особена надареност. Тези хора ние…