facebook
Имало едно време един Админ…

Имало едно време един Админ… Той отговарял за малка мрежа в няколко офиса. Идвал Админът от ранна сутрин, а си тръгвал късно вечер, но никой никога не го виждал сънен. Никой никога не видял Адми…