facebook
Ако не се чувствате добре, знайте, че може да го промените

Ако се чувствате зле, знайте: може да промените това за едно мигване на окото! Пуснете си хубава музика или започнете да си пеете – това ще промени вашите емоции и усещания. Или си спомнете за н…