facebook
Когато честта е по-скъпа от живота

След поредната победа на Александър Македонски му довели воин-индус, за когото говорели, че може от сто крачки, така да стреля с лък, че стрелата му да попадне в златен пръстен. Александър помолил вои…