facebook
За ангелите хранители

Един човек починал и преди смъртта си видял своя живот. И пред очите му се разкрила пустиня, а по нея имало следи, стъпките в живота му. Редом до неговите имало и втори следи, на неговия ангел, неотст…