facebook
Как съветският външен министър защитил Босфора

Историята помни много конфликти между Русия и Турция. Любопитното е, че в края на 70-те години Турция заявила, че обмисля въпроса да забрани преминаването на съветски военни кораби през Босфора в Средиземнорието. На тази заявка другарят Андрей Громико (външен министър…