facebook
Войнственият атеизъм

Двата типа атеизъм и по какво се различават един от друг: Научният атеист е спокоен към чуждите вярвания. Научният атеист, по силата на критичното мислене, разбира, че и неговото собствено виждане, и …