facebook
Той я държеше за ръката, страхувайки се да я пусне…

Седя с мама в болницата. До нас лежи баба на около 90. Към нея се приближава дядото, едва си влачи краката, също толкова съсухрен, колкото и тя. Носи от изхабената още от съветски времена пазарска чанта простичка храна, която е…