facebook
Трибуналът

Трите фигури на Инквизицията седнаха на местата си на твърдата пейка на Големия Трибунал.  -Започваме, братя. Брат Домициус, днес Вие ще бъдете секретар на съда. Качулката вляво поклати глава в знак н…