facebook
Защо между жп релсите има камъни?

Камъните, щедро разпръснати по железопътните пътища, разбира се, са там неслучайно. Те дори си имат специално название – баласт. Въпреки очевидната си монолитност и здравина, железопътното трасе…