facebook
Какво да правите, ако банкоматът глътне картата ви

Отишли сте на почивка в чужбина и сте решили да изтеглите пари от близкия банкомат. Но банкоматът не само не ви е дал сумата, а и е прибрал вашата карта. Това е неприятна ситуация, от която можете нап…