facebook
Тогава разбрах, че не трябва да се хваля, че ставам посред нощ заради бебето

По време на една от безсънните нощи, когато с жена ми се събудихме заедно с нашето бебе, аз казах: “Все пак ставам заедно с теб. Много мъже не го правят. Трябва да си ми благодарна”. Бях у…