Ембрионите на някои видове акули се изяждат един друг в матката

Вътрешноматочен канибализъм – и такова нещо съществува! Това е феномен на взаимно изяждащи се ембриони по време на бременността на женската. Често се среща при акулите, например при пясъчната. З…