facebook
Как учен измамил Сталин и избегнал наказание

Вождът на световния пролетариат Владимир Илич Ленин умрял на доста млада възраст, като недоживял няколко месеца до своите 54 години. Неговият пример нагледно показал, че дори големите са смъртни. Ръко…