facebook
Интересни бизнес факти

    1. По статистика 90 % от ресторантите биват закривани в първата година след откриването си. 2. Вторник е най-производителният ден от работната седмица. 3. Всеки ден в света се появяват о…