facebook
Мирно! Равнис! Бисери от армията!

Казармата, освен мъже, е родила и редица велики бисери. Тези военни бисери ще ви убедят, че под фуражката циркулират наистина чудати мисли: А сега си затвори устата и кажи къде си бил. Не ви питам къд…