facebook
Рождество е раждането на Бог в нашето сърце

Бог е тук и във всичко. Не трябва да го отличаваме в някакъв отделен обект. Всичко е Бог. Съществуването му прилича на холограма. Всичко е неразделимо. Дълго време живото присъствие на Бог беше заменя…