facebook
Чудесата на българския език

Ако още не сте разбрали, имаме уникален и доста богат език. Не вярвате ли? Само в българския език може да формулираш смислено изречение, съставено от трите първи букви от азбуката, подредени в последо…