facebook
Български обичаи, напълно неразбираеми за чужденците

Някои чужденци ни смятат за странни, говорят за загадъчната българска душа и абсолютно нелогичните постъпки. У нас съществуват редица традиции и навици, които чужденците нито могат да разберат, нито д…