Да поговорим за пари – интересни банкноти от цял свят

Че парите са сериозна работа говори фактът, че върху банкнотите няма усмихнати лица – усмихнати са предимно притежателите им. А колкото различни са народите по света, толкова различни са и парит…