facebook
Загадка: Инспектор Варник и изчезналото яйце

  Инспектор Варник прекарал великденските празници при семейство Плюм. И ето че се случила неприятност: изчезнало едно яйце. Яйцето било украсено с хартия папие-маше, в чиято вътрешност била скри…