facebook
Великият и могъщ български език

Българският език е невероятен език. Има езици, в които е допустимо двойно отрицание, има и такива, в които не се допуска. Понякога двойното отрицание може да изразява потвърждение, но само в български…