facebook
Животни, от чиято вярност можем да се поучим

Свикнали сме със схващането, че еталон за вярност и самопожертвование по отношение на избраника се явява човекът. Но и сред животните има истински романтици и моногамници, които буквално спазват клетв…