facebook
Ако изпитите се водеха от вечните класици

Всяка сесия, и особено първата, е незабравим и весел момент от студентския живот. А сега си представете, че ви предстои най-важния изпит и в ролята на изпитващ е някой велик писател или мислител! Изпи…