facebook
Уникалните български рекорди

С насълзени от непремерена гордост и възхита очи ви представяме няколко български рекорда, които изцяло въплъщават думите на дядо Вазов “че и ний сме дали нещо на светът”. Пиене, секс, гму…