facebook
Притча за огъня и водата

Много-много отдавна Водата и Огънят решили да бъдат приятели. Само че приятелството им завършвало твърде бързо – ту Водата се изпарявала, ту Огънят изгасвал… Помолили Човека да ги помири. …