facebook
Умните врани

Враните и гарваните са едни от най-съобразителните птици и притежават редица способности да забелязват важното във всяка ситуация, извеждайки от нея съответните изводи. Те се считат за “изобрета…