facebook
Чували ли сте за златната минута, в която Вселената изпълнява желания?

Във всеки един ден има момент, когато между хората и висшите сили, които управляват съдбата на всички, се открива директен енергиен канал за общуване. Всичко, което искате в продължение на една минута…