facebook
Сигурни ли сте, че съществувате?

Ами ако всъщност ви няма? Също и мен. Странен въпрос. Но не всичко е толкова просто. Без майтап. Ами ако не съществувате? Първи до този въпрос достигнал Декарт в книгата си “Размишления върху пъ…