facebook
На какво нашите баби и дядовци учеха родителите ни

За всички е видна разликата между съвременното възпитание и това преди. Заетите с кариерата родители най-често пращат децата на различни уроци, вместо заедно да строят кораби от стиропор вечер. Нека и…