facebook
Излъгах възрастните

И до ден-днешен понякога с ужас и възторг осъзнавам, че практически всички мои познати са възрастни. Заобиколен съм само от възрастни. Те говорят с мен като с равен. Някои, особено талантливите, дори …