facebook
Притча за това, че трябва да слушаме вътрешните сигнали

Преди много години в едно село жителите си построили красиви дървени къщи. По онова време всички се страхували от пожари, тъй като една малка искра можела моментално да възпламени и да изгори цялото с…