facebook
Сприхавият съсед

За първи път в живота си попаднах в такава ситуация: бях се заседял зад лаптопа – довършвах някаква работа. Реших да си направя нещо за ядене. Парите в края на лятото не са особено много (който …