facebook
Истината и Притчата

Истината се разхождала по улиците гола. Това не се харесвало на хората и никой не я пускал в дома си. Неизвестно кой е губил повече от това – хората или самата Истина. Но ако хората изобщо не ги…