Големи корпорации, които стартират в малки гаражи

Голямото дело винаги започва с малка крачка. Къде мислите, че някои от най-успешните предприемачи са започнали своите многомилионни проекти? Точно така, в гаража. Apple В момента Apple е най-скъпата т…